Dane osobowe
 • Imię i nazwisko: Krzysztof Patan
 • Data urodzenia: 26.02.1971
 • Narodowość: polska
Stopnie naukowe
 • 1996 - mgr inż.:
  Inżynieria Systemów Informatycznych
  Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze, Wydział Elektryczny
 • 2000 - dr inż.:
  Budowa i eksploatacja maszyn
  Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki
  (z wyróżnieniem)
 • 2009 - dr hab. inż.:
  Elektrotechnika
  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
Doświadczenie zawodowe
 • 1995-1996:
  Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze
  Instytut Robotyki i Inżynierii Oprogramowania, asystent stażysta
 • 1996-2000:
  Politechnika Zielonogórska
  Instytut Robotyki i Inżynierii Oprogramowania, asystent
 • 1999:
  The University of Hull, Wielka Brytania (1 miesiąc)
  Control & Intelligent Systems Research Group, członek zespołu badawczego
 • 2000-2001:
  Politechnika Zielonogółrska
  Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych, adiunkt
 • 2001:
  The University of Hull, Wielka Brytania (1 tydzień)
  Dept. Control & Intelligent Systems Engineering, wykładowca
 • 2001:
  The University of Genova, Włochy (2 miesiące)
  Dept. Communications, Computer and System Sciences, członek zespołu badawczego
 • 2001-2010:
  Uniwersytet Zielongórski
  Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych, adiunkt
 • od 2009-2017
  Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
  Instytut Politechniczny, profesor nadzwyczajny
 • od 2010:
  Uniwersytet Zielongórski
  Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych, profesor nadzwyczajny
 • 2015, 2016, 2017:
  The Univeristy of Ferrara, Włochy (1 tydzień)
  Department of Enginnering, wykładowca
Projekty badawcze
 • Międzynarodowe
  • Development and application of methods for actuator diagnosis in industrial control systems, V projekt ramowy DAMADICS, 2001-2003, członek zespołu badawczego
  • Integration of quantitative and qualitative fault diagnosis methods within the framework of industrial application, projekt INCO Copernicus, 1997-1999, członek zespołu badawczego
 • Krajowe
  • Zaawansowane metody sterowania i diagnostyki z wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji w działaniu procesów przemysłowych o szybkiej dynamice, 2013-2015, opiekun projektu
  • Predykcyjne sterowanie tolerujące uszkodzenia w nieliniowych układach automatyki, 2011-2014, główny wykonawca
  • Sterowanie tolerujące uszkodzenia w nieliniowych układach automatyki, 2007-2010, główny wykonawca
  • Sztuczne sieci neuronowe w odpornych układach diagnostyki technicznej, 2007-2008, kierownik projektu
  • Modelowanie i identyfikacja nieliniowych systemów dynamicznych w odpornych układach diagnostyki, 2003-2006, główny wykonawca
  • Optymalne planowanie experymentu dla estymacji parametrów procesów rozłożonych, 2001-2003, członek zespołu badawczego
  • Dynamiczne sieci neuronowe i ich zastosowanie do identyfikacji procesów, 1998-1999, kierownik projektu
Wyjazdy badawcze, staże
 • Niemcy, Weingarten, University of Ravensburg-Weingarten, udział w warsztatach CEIND, luty 2014 (1 tydzień), maj 2017 (1 tydzień)
 • Francja, Nancy, University of Lorraine, wizyty badawcze, pażdziernik 2013 (1 tydzień), lipiec 2013 (1 tydzień), listopad 2011 (1 tydzień)
 • Francja, Nancy, University of Lorraine, udział w warsztatach CEIND, 1 tydzień, kwiecień 2013
 • Wielka Brytania, Cambridge, Newton Intitute for Mathematical Sciences, wizyta badawcza, 1 tydzień, lipiec 2011
 • Niemcy, Weingarten, University of Ravensburg-Weingarten, wizyty badawcze, listopad 2011 (1 tydzień), listopad 2010 (1 tydzień)
 • Włochy, Genova, The University of Genova, Dept. Communications, Computer and System Sciences, wizyta badawcza, 2 miesiące, 2001
 • Wielka Brytania, Hull, The University of Hull, Control & Intelligent Systems Research Group, wizyta badawcza, 1 miesiąc 1999
Monografia Artificial Neural Networks for the Modelling and Fault Diagnosis of Technical Processes
Członkostwo w organizacjach naukowych
 • Członek Komisji Automatyki i Informatyki, oddział PAN w Poznaniu (2015-2018)
 • Członek Komisji Cybernetyki Technicznej, oddział PAN w Poznaniu (2011-2014)
 • Członek Lubuskiego Towarzystwa Naukowego
Członkostwo w komitetach naukowych konferencji
 • Członek Komitetu Naukowego 2nd International Conference on Information Science and Technology, ICIST 2012
 • Członek Komitetu Naukowego International Conference on Agents and Artificial Intelligence, ICAART, od 2009
 • Członek Komitetu Naukowego 8th Workshop on Advanced Control and Diagnosis, ACD, od 2010>
 • Członek Komitetu Naukowego IEEE World Congress on Computational Intelligence, WCCI 2008, International Joint Conference on Neural Networks, IJCNN 2008
Organizowanie konferencji
 • 10 Międzynarodowe Sympozjum Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes, SAFEPROCESS 2006,Warszawa, 29-31 sierpnia, 2018, edytor pomocniczy
 • XI Konferencja Diagnostyka Procesów i Systemów DPS 2013, Łagów Lubuski, 8-11 września, 2013, Z-ca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
 • 7 Warsztaty Advanced Control and Diagnosis, ACD 2009, Zielona Góra, 19-20 listopada, 2009, Z-ca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
 • VIII Krajowa Konferencja Diagnostyka Procesów i Systemów DPS 2007, Słubice, 10-12 września, 2007, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
 • 6 Międzynarodowe Sympozjum Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes, SAFEPROCESS 2006, Pekin, Chiny, 29 sierpnia - 1 września, 2006, członek Komitetu Organizacyjnego
 • V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna Diagnostyka Procesów Przemysłowych DPP 2001, Łagów Lubuski, 17-19 września, 2001, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prowadzenie sesji
 • sesja pt. Sieci neuronowe II, European Control Conference, ECC 2007, Kos, Grecja, 2-5 lipca, 2007
 • sesja pt. Sieci neuronowe, 6 Symposium IFAC Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes, SAFEPROCESS 2006, Pekin, Chiny, 29 sierpnia - 1 września, 2006

Organizowanie sesji proszonych
 • sesja proszona pt. Metody sztucznej inteligencji w diagnostyce uszkodzeń, 10 Konferencja Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR 2004, Międzyzdroje, 30 sierpnia - 2 września, 2004, współorganizator
 • sesja proszona pt. Nowe rozwiązania w diagnostyce, 8 Konferencja Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR 2002, Szczecin, 2-5 września, 2002, współorganizator
 • sesja proszona pt. Metody sztucznej inteligencji w detekcji uszkodzeń i diagnostyce, 6 Konferencja European Control Conference, ECC 2001 , Porto, Portugalia, 4-7 września, 2001, współorganizator
 • sesja proszona pt. Sieci neuronowe w detekcji i lokalizacji uszkodzeń, 4 Międzynarodowe Sympozjum Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes, SAFEPROCESS 2000, Budapeszt, Węgry, 14-16 czerwca, 2000, współorganizator
Referaty i prezentacje w ramach sesji proszonych i mini kursów
 • 19 Światowy Kongress IFAC 2018, Tuluza, Francja, lipiec, 2018
 • 16 Światowy Kongres IFAC 2005, Praga, Czechy, lipiec, 2005
 • 10 Konferencja IEEE Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2004, Międzyzdroje, 30 sierpnia - 2 września, 2004
 • 8 Konferencja IEEE Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2002, Szczecin, 2 - 5 września, 2002
 • Konferencja American Control Conference ACC'02, Anchorage, Alaska, USA, maj, 2002
 • 6 Konferencja European Control Conference ECC'01, Porto, Portugalia, 4-7 września, 2001
 • 4 Międzynarodowe Sympozjum Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes, SAFEPROCESS 2000, Budapeszt, Węgry, 14-16 czerwca, 2000
 • 5 Konferencja European Control Conference ECC'99, Karlsruhe, Niemcy, 31 sierpnia - 3 września, 1999

Promotorstwo przewodów doktorskich
 1. Andrzej Czajkowski, Fault tolerant control system synthesis using dynamic neural networks, doktorat obroniony 9.12.2015
 2. Grzegorz Rutkowski, Application fo artificial neural networks to biomedical data analysis, przewód otwarty 12.12.2011
 3. Piotr Witczak, Robust predictive fault tolerant control systems synthesis, przewód otwarty 10.12.2014
Recenzje
 • Rozpraw habilitacyjnych
  • Wzbogacenie metodyki uczenia się przez wzmacnianie umożliwiające jej stosowanie w sterowaniu, Paweł Wawrzyński, 2016, recenzent
  • Zastosowanie zaawansowanych metod inteligencji obliczeniowej do wspomagania decyzji w systemach produkcyjnych i biznesowych, Józef Żurada, 2013, recenzent
  • Struktury równoległe dla jednokierunkowych i dynamicznych sieci neuronowych, Jarosław Bilski, 2014, recenzent
  • Wykorzystanie metod inteligencji obliczeniowej w automatyce napędu i energoelektronice ze szczególnym uwzględnieniem sterowania procesami powtarzalnymi, Bartłomiej Ufnalski, 2016, członek komisji habilitacyjnej
  • Badane możliwości i własności sieci neuronowych, Piotr Szymczyk, 2017, członek komisji habilitacyjnej
  • Wybrane problemy predykcji i klasyfikacji sieci SVM w elektrotechnice i bioinżynierii, Robert Sałat, 2015, członek komisji habilitacyjnej
  • Modelowanie i weryfikacja modelowa systemów wieloagentowych oraz systemów z czasem, Bożena Woźniak-Szczęśniak, 2013, członek komisji habilitacyjnej
 • Rozpraw doktorskich
  • The Hough transform in one- and two-dimensional signal features extraction problem, Maciej Hrebień, 2011
  • Computer-aided breast cancer classification using fine-needle biopsy images, Paweł Filipczuk, 2013
 • Wydawnicze habilitacji
  • Hyperbolic model of fluid under Bayesian paradigm, Ferdinand Uilhoorn, 2016
  • Uczenie się ze wzmocnieniem w trybie epokowo-inkrementacyjnym, Roman Zajdel, 2013
  • Sieci neuronowe w efektywnych obliczeniowo algorytmach regulacji predykcyjnej, Maciej Ławryńczuk, 2012
 • Wydawnicze podręczników
  • Sterowanie i wizualizacja systemów, Marcin Witczak, 2011
 • Czasopisma
  • IEEE Transactions on Neural Networks
  • Automatica
  • IEEE Transactions on Evolutionary Computation
  • International Journal of Control
  • European Journal of Control
  • International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
  • IEEE Transactions on Inductrial Electronics
  • Journal of Neural Computing and Applications
  • Neurocomputing
  • Mechanical Systems and Signal Processing
  • Soft Computing
  • Przegląd Elektrotechniczny
Referaty na seminariach
 • Obliczenia inteligentne w nowoczesnej automatyce, Uniwersytet Zielonogórski, październik, 2008
 • Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, Politechnika Warszawska, grudzień, 2003
 • Instytut Automatyki i Robotyki, Politechnika Warszawska, październik, 1999
 • Control & Intelligent Systems Research Group, The University of Hull, Wielka Brytania, luty, 1999

Nagrody i wyróżnienia
 • 1996: nagroda za najlepszy referat studencki 18 Międzynarodowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki, Zielona Góra
 • 1997: nagroda zespołowa II stopnia Rektora Politechniki Zielonogórskiej za osiągniecia w pracy naukowo-badawczej
 • 1998, 1999: nagrody zespołowe I stopnia Rektora Politechniki Zielonogórskiej za osiągniecia w pracy naukowo-badawczej
 • 1998: zwycięzca konkursu Najlepszy wykładowca Politechniki Zielonogórskiej w 1998 roku
 • 1999: nominacja do nagrody o najlepszy referat 3 konferencji Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna, Potok Złoty
 • 2000: nagroda Rektora Politechniki Zielonogórskiej za uzyskanie stopnia naukowego doktora z wyróżnieniem
 • 2001, 2002: nagroda zespołowa I stopnia Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego za osiągniecia w pracy naukowo-badawczej
 • 2003: nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za monografię Diagnostyka Procesów. Modele. Metody sztucznej inteligencji. Zastosowania, WNT, 2002
 • 2005, 2006: nagroda zespołowa I stopnia Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego za osiągniecia w pracy naukowo-badawczej
 • 2007: nagroda zespołowa II stopnia Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego za osiągniecia w pracy naukowo-badawczej
 • 2009: nagroda indywidualna I stopnia Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego za osiągniecia w pracy naukowo-badawczej
 • 2011: nagroda Wydziału IV Polskiej Akademii Nauk
 • 2011: nominacja do nagrody o Najlepszego wykładowcę roku 2011, Uniwersytet Zielonogórski
 • 2014: nagroda zespołowa II stopnia Rektora PWSZ w Głogowie za szczególne osiągnięcia w roku akademickim 2013/2014