k.patan photo prof. dr hab. inż. Krzysztof Patan

Pracuję na stanowisku profesora w Instytucie Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Moje zainteresowania naukowe obejmują techniki sztucznej inteligencji, a w szczególności dynamiczne sieci neuronowe, modelowanie systemów dynamicznych, diagnostykę procesów w oparciu o modele, projektowanie układów sterowania tolerujących uszkodzenia, techniki optymalizacji, w tym optymalizację globalną oraz systemy diagnostyki medycznej.
Kierunki badań:
  • modelowanie neuronowe układów o parametrach rozłożonych,
  • neuronowe układy sterowania iteracyjnego z uczeniem,
  • stabilność oraz odporność neuronowych układów sterowania predykcyjnego,
  • sterowanie tolerujące uszkodzenia wykorzystujące modele neuronowe w przestrzeni stanów,
  • zastosowanie sieci głębokich w klasyfikacji napadów padaczkowych.

Dane kontaktowe:

Krzysztof Patan
e-mail: k.patan@issi.uz.zgora.pl

adres pocztowy
Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Szafrana 2
65-246 Zielona Góra

gabinet
budynek A-2, pokój 421
tel.: (068) 3282613