Plan zajęć WEIT, UZ

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi

Poniedziałek

09:15 11:00 Sygnały i systemy dynamiczne W21AiR-SP 111 A-2 D
11:15 13:00 Sygnały i systemy dynamiczne L21AiR-SP/B 406 A-2 D
13:15 15:00 Sygnały i systemy dynamiczne L21AiR-SP/A 406 A-2 D

Wtorek

13:15 14:45 Systemy operacyjne I W21INF-SP; 22INF-SP; 23INF-SP; 24INF-SP 115 A-2 D
15:15 16:45 Systemy operacyjne I L21INF-SP/A 307 A-2 D

Piątek

11:15 12:45 Systemy operacyjne I L22INF-SP/A 307 A-2 D
13:15 14:45 Systemy operacyjne I L21INF-SP/B 307 A-2 D
15:15 16:45 Systemy operacyjne I L22INF-SP/B 307 A-2 D

Nieregularne

    Seminarium dyplomowe II P41AiR-AP-SP   D
    Seminarium dyplomowe II P43INF-SSI-SP/A   D
    Seminarium specjalistyczne P42AiR-KSSiD-SP   D
    Seminarium specjalistyczne P43INF-SSI-SP/B   D
    Seminarium specjalistyczne P44INF-SSI-SP/B   D
    Seminarium specjalistyczne P    D
    Sygnały i systemy dynamiczne L    D
    Sygnały i systemy dynamiczne W    D