Plan zajęć WEIT, UZ

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Wtorek
07:35 09:00 Oprogramowanie użytkowe w systemie Linux W21AiR-SP 111 A-2 DP
09:15 10:45 Oprogramowanie użytkowe w systemie Linux L21AiR-SP/B 307 A-2 D
11:15 12:45 Oprogramowanie użytkowe w systemie Linux L21AiR-SP/A 307 A-2 D
17:00 18:35 Seminarium doktoranckie VI S31AiREI-ST 7 A-2 DN
Środa
11:15 12:45 Seminarium dyplomowe I P32AiR-SP 412 A-2 D
Niedziela
15:00 17:00 Sygnały i systemy dynamiczne E21AiR-NP 111 A-2 18-02-2018;
Nieregularne
    Seminarium specjalistyczne P21AiR-SD (luty 2017)   D