dr hab. inż. Artur Gramacki, prof. Uczelni
Artur Gramacki
Pracuję na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki w Instytucie Sterowania i Systemów Informatycznych
Moje zainteresowania koncentrują się wokół metod statystycznej analizy danych oraz związanych z tym zagadnień obliczeniowych. Interesuję się też zagadnieniami związanymi z ogólnie pojętymi bazami danych, eksploracją danych oraz BigData. Brałem czynny udział w różnych projektach informatycznych z tego zakresu.
Mój służbowy e-mail: A.Gramacki@issi.uz.zgora.pl

Moje publikacje znajdziesz w systemie
Moje dane znajdziesz również w systemie
Mój plan zajęć na uczelni.


Informacje dla studentów

Do zdalnego łączenia się z serwerami polecam program PuTTY. Pobierz: putty.zip putty.exe

Do kopiowania plików między zdalnymi serwerami polecam program WinSCP


Oprogramowanie

 • TOAD Data Modeler Freeware Version

 • MySQL-Front.zip, MySQL-Front_Setup.exe (bardzo funkcjonalny klient do MySQL-a)

 • HeidiSQL (kolejna propozycja prostego i funkcjonalnego klienta dla MySQL-a)


 • Wykłady, inne materiały pomocnicze

  Podstawy relacyjnych baz danych
  Podstawy baz typu NoSQL
  Materiały pomocnicze na temat języka SQL - na przykładzie MySQL
  Materiały pomocnicze na temat języka SQL - na przykładzie ORACLE
  LAMP (Linux + Apache + MySQL + PHP)
  PHP + ORACLE
  CodeIgniter + MySQL demo
  Blog - CodeIgniter demo(demo ze strony http://www.codeigniter.org.pl)
  Framework Bootstrap
  Funkcje formatujące w Oracle
  Oracle - omówienie
  Materiały pomocnicze na temat języka PL/SQL
  Hurtownie danych i Eksploracja danych (2 pierwsze wykłady)
  AJAX
  APEX (kopia offline materiałów z portalu apex.oracle.com)
  Podstawy optymalizacji zapytań SQL w bazie ORACLE
  Materiały pomocnicze na temat LaTeX-a
  Praca z programami SAS poza lokalną siecią komputerową UZ
  3 różne sposoby pracy w środowisku SAS Studio
  R
  Bazy danych klasy NoSQL
  Elasticsearch
  Operacja splotu
  Jak przygotować prezentację
  Podstawowe informacje o sieciach splotowych (CNN)
  Systemy Informacji Przestrzennej

  Laboratoria / Ćwiczenia

  Bazy danych (MySQL)
  Laboratorium 1: Przygotowanie środowiska pracy dla bazy MySQL z wykorzystaniem XAMPP Portable Lite oraz MySQL-Front
  Laboratorium 2: Podstawy pracy z bazą MySQL
  Laboratorium 3: Podstawy języka SQL (polecenia CREATE, ALTER, DROP, INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT)
  Laboratorium 4: Zapoznanie się z wybranym programem wspomagającym projektowanie relacyjnych baz danych
  Laboratorium 5: Implementacja przykładowej struktury bazy relacyjnej
  Laboratorium 6: Podstawy języka SQL, część 1 (SELECT) Laboratorium 6, pliki
  Laboratorium 7: Podstawy języka SQL, część 2 (GROUP BY)
  Laboratorium 8: Podstawy języka SQL, część 3 (Złączenia)
  Laboratorium 9: Podstawy języka SQL, część 4 (DML: INSERT, UPDATE, DELETE)
  Laboratorium 10: Podstawy języka SQL, część 5 (DDL: CREATE, DROP, ALTER)
  Laboratorium 11: Wybrane funkcje wbudowane
  Laboratorium 12: Dostęp do danych zgromadzonych w bazie MySQL z poziomu przeglądarki internetowej z użyciem PHP Laboratorium 12, pliki
  Laboratorium 13: Transakcje w bazach danych
  Laboratorium 14: Tworzenie i wykorzystanie indeksów Laboratorium 14, pliki
  Laboratorium 15: Import i eksport danych. Tworzenie kopii bezpieczeństwa oraz odzyskiwanie danych
  Laboratorium 16: System przywilejów oraz zarządzanie użytkownikami Laboratorium 16, pliki

  Bazy danych NoSQL
  Laboratorium MongoDB Baza filmów serwisu IMDb Baza filmów serwisu IMDb (wersja okrojona, do wstępnych testów) serwis IMDb
  Laboratorium Redis
  Laboratorium Cassandra
  Laboratorium Neo4J

  SQL SERVER
  Ćwiczenie 1
  Ćwiczenie 2
  Ćwiczenie 3
  Ćwiczenie 4
  Ćwiczenie 5

  Język C
  Laboratorium 1: Wprowadzenie pracy w środowiski Code::Blocks
  Laboratorium 2: Programy oparte o technikę rekurencji
  Laboratorium 3-4: Projekt oraz implementacja gry Mastermind (czyszczenie ekranu można zrealizować jak w przykładzie)
  Laboratorium 5-6: Projekt oraz implementacja programu "Obszary"
  Laboratorium 7-8: Projekt oraz implementacja programu "Odwzorowanie bitowe"
  Laboratorium 9-10: Reprezentacja wektorow adokumentów (ang.Term-by-Document Matrix)

  Lista z zadaniami
  escape sequences (użycie kolorów w konsoli tekstowej)

  UNIX/LINUX
  Podstawowe polecenia edytora vi
  Praca z protokołem SSH
  gdb Quick Reference
  Podstawy pracy w systemie LINUX
  Tworzenie najprostszych programów w języku C w œrodowisku LINUX
  Debuger w systemie LINUX
  Sterowanie procesem budowania programów – GNU make
  Tworzenie oraz korzystanie z bibliotek programistycznych
  Dystrybucja oprogramowania
  Automatyczne tworzenie skryptu konfiguracyjnego (plik configure) z wykorzystaniem programów automake oraz autoconf. Omówienie programu install

  Systemy operacyjne II
  Podstawowe polecenia edytora vi
  Ćwiczenia laboratoryjne - wszystkie instrukcje