Technika Mikroprocesorowa
21 E-SP

WYKŁAD

Wykład 1 Wprowadzenie
Opracowanie: dr inż. Mirosław Kozioł
System mikroprocesorowy, cz.1
Opracowanie: dr inż. Mirosław Kozioł
Wykład 2 System mikroprocesorowy, cz.2
Opracowanie: dr inż. Mirosław Kozioł
Jednostka centralna
Opracowanie: dr inż. Mirosław Kozioł
Rozkazy, cz.1
Opracowanie: dr inż. Mirosław Kozioł
Wykład 3 Rozkazy, cz.2
Opracowanie: dr inż. Mirosław Kozioł
Wykład 4 Rozkazy, cz.3
Opracowanie: dr inż. Mirosław Kozioł
Wykład 5 Rozkazy, cz.4
Opracowanie: dr inż. Mirosław Kozioł
Wykład 6 Pamięci z interfejsem równoległym
Opracowanie: dr inż. Mirosław Kozioł
Dołączanie układów peryferyjnych do magistrali systemowej
Opracowanie: dr inż. Mirosław Kozioł
Wykład 7 Obsługa znakowego wyświetlacza LCD, cz.1
Opracowanie: dr inż. Mirosław Kozioł
Wykład 8 Obsługa znakowego wyświetlacza LCD, cz.2
Opracowanie: dr inż. Mirosław Kozioł
Wykład 9 Układy peryferyjne mikrokontrolerów - układy czasowo-licznikowe
Opracowanie: dr inż. Mirosław Kozioł
Wykład 10 Obsługa układów peryferyjnych, cz.1
Opracowanie: dr inż. Mirosław Kozioł
Wykład 11 Obsługa układów peryferyjnych, cz.2
Opracowanie: dr inż. Mirosław Kozioł
Wykład 12 Wyświetlacze LED
Opracowanie: dr inż. Mirosław Kozioł
Wykład 13 Klawiatury
Opracowanie: dr inż. Mirosław Kozioł

LABORATORIUM

Oprogramowanie

Poniżej znajdują się linki umożliwiające ściągnięcie oprogramowania wykorzystywanego podczas zajęć laboratoryjnych.

Opis instalacji oprogramowania.

Materiały do wydrukowania

Materiały dotyczące makiety IME-LabTM:

 • Opis makiety dydaktycznej IME-LabTM
 • Schemat makiety dydaktycznej IME-LabTM
 • Schemat płytki rozszerzającej IME-LabTM-DB01 do makiety dydaktycznej IME-LabTM

Materiały dotyczące mikrokontrolerów rodziny MCS-51:

 • Technika mikroprocesorowa - leksykon kieszonkowy. Broszura prezentująca skrótowo m.in. następujące zagadnienia:
  • systemy liczbowe,
  • symbole bramek logicznych,
  • tablicę kodów ASCII,
  • mapę pamięci mikrokontrolerów rodziny MCS-51,
  • rejestry mikrokontrolerów rodziny MCS-51,
  • listę rozkazów mikrokontrolerów rodziny MCS-51,
  • dyrektywy asemblera ASEM-51,
  • rozszerzenia języka C w kompilatorze SDCC.

Instrukcje do ćwiczeń

UWAGA: Przy sporządzaniu formy pisemnej sprawozdania z laboratorium należy uwzględnić odpowiednie wymagania edytorskie zdefiniowane w postaci stylów dokumentu programu MSWord. Dla osób używających innych edytorów niniejsze wymagania przedstawiono w postaci dokumentu PDF.

Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do programowania mikrokontrolerów rodziny MCS-51
Opracowanie: dr inż. Mirosław Kozioł, dr inż. Janusz Kaczmarek
Ćwiczenie 2 Operacje przesłań i tryby adresowania w rozkazach mikrokontrolerów
rodziny MCS-51
Opracowanie: dr inż. Mirosław Kozioł, dr inż. Janusz Kaczmarek
Ćwiczenie 3 Konwersja danych i ich prezentacja na 7-segmentowych wyświetlaczach LED
Opracowanie: dr inż. Mirosław Kozioł
Ćwiczenie 4 Podprogramy, pętle i opóźnienia w asemblerze mikrokontrolerów
rodziny MCS-51
Opracowanie: dr inż. Mirosław Kozioł
Ćwiczenie 5 Obsługa znakowego wyświetlacza LCD
Opracowanie: dr inż. Mirosław Kozioł
Ćwiczenie 6 Obsługa 4-modułowego wyświetlacza LED w sposób multipleksowany
Opracowanie: dr inż. Mirosław Kozioł

LITERATURA

Mikrokontrolery: architektura, programowanie, zastosowania Autor: Ryszard Pełka
Tytuł: Mikrokontrolery: architektura, programowanie, zastosowania
Wydawnictwo: WKŁ
Rok wydania: 2000
Stron: 318

Mikrokontrolery od układów 8-bitowych do 32-bitowych Autor: Wieńczysław Daca
Tytuł: Mikrokontrolery od układów 8-bitowych do 32-bitowych
Wydawnictwo: Mikom
Rok wydania: 2000
Stron: 187

Układy mikroprocesorowe Autor: Ryszard Krzyżanowski
Tytuł: Układy mikroprocesorowe
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania: 2012
Stron: 250

Projektowanie systemów mikroprocesorowych Autor: Paweł Hadam
Tytuł: Projektowanie systemów mikroprocesorowych
Wydawnictwo: BTC
Rok wydania: 2004
Stron: 216

Lokalne interfejsy szeregowe w systemach cyfrowych Autor: Jacek Bogusz
Tytuł: Lokalne interfejsy szeregowe w systemach cyfrowych
Wydawnictwo: BTC
Rok wydania: 2004
Stron: 176

Szeregowe interfejsy cyfrowe Autor: Wojciech Mielczarek
Tytuł: Szeregowe interfejsy cyfrowe
Wydawnictwo: Helion
Rok wydania: 1994
Stron: 168

Mikrokontrolery 8051 w praktyce Autor: Tomasz Starecki
Tytuł: Mikrokontrolery 8051 w praktyce
Wydawnictwo: BTC
Rok wydania: 2002
Stron: 296

Mikrokontrolery jednoukładowe rodziny 51 Autor: Tomasz Starecki
Tytuł: Mikrokontrolery jednoukładowe rodziny 51
Wydawnictwo: NOZOMI
Rok wydania: 1996
Stron: -

Mikrokontrolery jednoukładowe rodziny MCS-51 Autor: Andrzej Rydzewski
Tytuł: Mikrokontrolery jednoukładowe rodziny MCS-51
Wydawnictwo: WNT
Rok wydania: 1995
Stron: 146

Programowanie mikrokontrolerów 8051 w języku C, pierwsze kroki Autor: Jacek Majewski
Tytuł: Programowanie mikrokontrolerów 8051 w języku C, pierwsze kroki
Wydawnictwo: BTC
Rok wydania: 2005
Stron: 304

Programowanie mikrokontrolerów 8051 w języku C w praktyce Autor: Jacek Bogusz
Tytuł: Programowanie mikrokontrolerów 8051 w języku C w praktyce
Wydawnictwo: BTC
Rok wydania: 2005
Stron: 312

WAŻNE INFORMACJE

Zaliczenie wykładu

02.06.2020 r., godz. 07:30, sala 108

Poprawa zaliczenia wykładu

09.06.2020 r., godz. 07:30, sala 108

Zaliczenie laboratorium

do dnia 18.06.2020 r.