SPIS TREŚCI

aDALEJKONIEC


 

Strona tytułowa 

 

1

Kopia systemu operacyjnego oraz jego przywracanie / archiwizacja danych

2

Zapora systemowa (Firewall)

3

Aktualizacje automatyczne i ochrona antywirusowa

4

Partycje, system plików

5

Szyfrowanie danych (mechanizmy zawarte w pakietach biurowych oraz szyfrowanie dowolnych plików)

6

Konta użytkowników w systemie Windows 10 oraz XP

7

Ukrywanie plików i folderów

8

Ukrywanie konta użytkownika (Windows XP)

9

Foldery prywatne i sposób obejścia zabezpieczeń (Windows XP Home Edition)

10

Blokowanie dostępu do aplikacji; blokowanie możliwości zapisu w określonej lokalizacji


 

Windows 10: ciekawostki, triki i ulepszenia