Materiały dydaktyczne
dr inż. Andrzej Czajkowski

Broszura opracowana na potrzeby pokazów związanych z rozszerzoną rzeczywistością w reklamie dla kierunku Biznes Elektroniczny

Materiały do zaliczeń z ZMGwR i AKiSO

Programowanie Obiektowe

  • STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE

Architektura komputerów i systemy operacyjne

  • STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE

Wizja maszynowa w robotyce i automatyzacji

  • STUDIA STACJONARNE
    • Instrukcje do laboratoriów

Systemy Operacyjne

Zaawansowane Metody Grafiki w Reklamie

Grafika

Architektura komputerów i systemy operacyjne

Technologie Informacyjne

  • STUDIA NIESTACJONARNE
    • Instrukcje do laboratoriów

Metody Optymalizacji

Inżynieria Bezpieczeństwa

Systemy wspomagania decyzji

Java i technologie WEB

Metody Analizy Danych

Inteligentne Metody Sterowania

Platforma .NET

Sterowanie Procesami Ciągłymi

Techniki Regulacji AutomatycznejPowrót do Listy Pracowników