Materiały dydaktyczne
dr inż. Andrzej Czajkowski

Broszura opracowana na potrzeby pokazów związanych z rozszerzoną rzeczywistością w reklamie dla kierunku Biznes ElektronicznyWyniki obu kolokwiów dla grup 21,22,23 i 24 Informatyki. Poprawa dla osób które otrzymały 2 w poniedziałek 29.01.2018 o godz 13:00
Wyniki egzaminu zerowego z JiTW
Wyniki egzaminu Termin 1 z JiTW dla studentów studiów dziennych i Termin zerowy dla studentów studiów zaocznych
!!! AKTUALIZACJA: zaliczenia w czwartek!!!Wyniki egzaminu Termin 2 z JiTW dla studentów studiów dziennych


Grafika komputerowa

Zaawansowane Metody Grafiki w Reklamie

Programowanie Obiektowe

  • STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE

Architektura komputerów i systemy operacyjne

  • STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE

Wizja maszynowa w robotyce i automatyzacji

  • STUDIA STACJONARNE
    • Instrukcje do laboratoriów

Systemy Operacyjne

Architektura komputerów i systemy operacyjne

Technologie Informacyjne

  • STUDIA NIESTACJONARNE
    • Instrukcje do laboratoriów

Metody Optymalizacji

Inżynieria Bezpieczeństwa

Systemy wspomagania decyzji

Java i technologie WEB

Metody Analizy Danych

Inteligentne Metody Sterowania

Platforma .NET

Sterowanie Procesami Ci±głymi

Techniki Regulacji AutomatycznejPowrót do Listy Pracowników