headerbackground
Powrót do strony głównej Zakład Mechaniki Budowli Instytut Budownictwa Uniwersytet Zielonogórski

CV

Dane personalne

dr inż. Tomasz Socha
ur. 1970 Sulechów

Wykształcenie

1977-1984: Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie, średnia ocen 5,0.

1984-1989: Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie, profil matematyczno-fizyczny, średnia ocen 5,0.

1989-1994: studia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze na kierunku budownictwo, specjalność technologia i organizacja budownictwa, średnia ocen 4,6, temat pracy magisterskiej "Modernizacja drewnianego domku jednorodzinnego w technologii rosyjsko-fińskiej do warunków polskich".

1992-1994: dwuletnie Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze.

2003-2004: roczne studia podyplomowe z informatyki na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego, specjalność technologie internetowe i sieci komputerowe.

2001-2005: przeprowadzenie, zamknięcie i obrona doktoratu "Ocena wpływu obciążeń długotrwałych na naprężenia i odkształcenia w drewnianych belkach z wklejonym zbrojeniem kompozytowym".

Praca zawodowa

Od 1994 pracuję na stanowisku asystenta w Zakładzie Mechaniki Budowli Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Działalność dydaktyczna

Zajęcia projektowe i laboratoryjne z przedmiotów mechanika ogólna, mechanika budowli, wytrzymałość materiałów i podstawy informatyki.

Działalność naukowa

Od 1996 roku zajmuję się problematyką reologii polimerów (drewno, żywice syntetyczne) i wzmacniania konstrukcji drewnianych zbrojeniem stalowym i kompozytowym. Prowadzę w tym zakresie prace teoretyczne i doświadczalne, uzyskiwane wyniki przedstawiam w artykułach naukowych i na seminariach.

Osiągnięcia

1984, 1989: odznaki "Złota Tarcza z Laurem" za ukończenie ze średnią ocen 5,0 szkoły podstawowej i liceum.

1994: odznaka "Maxima Cum Laude" za ukończenie ze średnią ocen 4,6 studiów.

1997: wyróżnienie referatu "Badania zginanych elementów zespolonych drewniano-stalowych pod obciążeniem długotrwałym" na XIX Międzynarodowym Sympozjum Naukowym Studentów i Młodych Pracowników Nauki w Zielonej Górze.

2000: zajęcie drugiego miejsca w ogólnouczelnianym studenckim plebiscycie "Belfer Roku" w kategorii "Najlepszy Wykładowca".

2001: wszczęcie przewodu doktorskiego "Ocena wpływu obciążeń długotrwałych na naprężenia i odkształcenia w drewnianych belkach z wklejonym zbrojeniem kompozytowym".

2005: obrona doktoratu zakończona wyróżnieniem.

2006: nagroda Ministra Transportu i Budownictwa za najlepszy doktorat z zakresu budownictwa w 2005r w Polsce.