WYDZIAŁ MATEMATYKI  
 INFORMATYKI I EKONOMETRII  

Przejdź do strony głównej UZ

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ

 

Przejdź

Dyżury i konsultacje
Informacje
Strona startowa

Prof. dr hab. Andrzej Cegielski

Podstawy optymalizacji (semestr zimowy 2020/2021)

·     Podręcznik: Spis treści, Rozdział 1, Rozdział 2, index, Literatura,

·     Listy zadań na ćwiczenia

·  Optymalizacja wg Wikipedii

·     Jak to robią gdzie indziej:

·        na UW

·        na MIT

Programowanie matematyczne

·     Podręcznik: Spis treści, Rozdział 3, Rozdział 4, index, Literatura

·  Programowanie matematyczne wg Wikipedii

·     Jak to robią gdzie indziej:

·        na UW

·        na MIT

 

Badania operacyjne, Badania operacyjne 1

·            Podręcznik "Programowanie liniowe"

·            Zadania do samodzielnego rozwiązania lista 1, lista 2, lista 3, lista 4, lista 5, lista 6,

·            Badania operacyjne wg Wikipedii

·                                                  Jak to robią gdzie indziej:

1.     na UW

2.     na AGH

3.     na Uniwersytecie w Princeton

Matematyka dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji (semestr zimowy 2020/2021)

·            Program przedmiotu

·            Zadania na ćwiczenia: lista 1 , lista 2, lista 3, lista 4, lista 5, lista 6, lista 7, lista 8, lista 9,

·             

·            Rozwiązanie zadania 2. z listy 4. pdf

·            Rozwiązanie zadania 2(c). z listy 7. pdf

·             

Wykład monograficzny

·        

Software

Prace dyplomowe i prace magisterskie

·       Osoby mające zamiar pisać pracę dyplomową lub pracę magisterską pod moim kierunkiem proszone są o skontaktowanie się ze mną w celu ustalenia tematu z zakresu szeroko pojętej optymalizacji. 

 

Szczegóły dotyczące egzaminów/zaliczeń

 

·     Na około 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu/zaliczenia prześlę link w celu dołączenia do spotkania. W chwili rozpoczęcia prześlę zadania na adresy studentów podane w bazie dziekanat. Zadania te należy rozwiązać w trakcie spotkania i w przepisanym czasie 90 minut przesłać skany lub zdjęcia z rozwiązaniami na mój adres e-mailowy. Wszystkie zeskanowane/sfotografowane kartki powinny być ponumerowane. Na pracy należy się podpisać, podać liczbę wysłanych skanów/zdjęć, podać swój nr indeksu i datę oraz oświadczyć, że egzamin został napisany samodzielnie, bez pomocy innych osób oraz, że student nie przekazywał nikomu ani zadań egzaminacyjnych ani ich rozwiązań.

·     Warunki zaliczenia przedmiotu i wagi stosowane przy ocenie są podane w sylabusie.

·     Gdyby ktoś nie otrzymał e-maila z zadaniami o wyznaczonej godzinie, proszę o natychmiastowy kontakt e-mailowy w ciągu 10 minut od rozpoczęcia egzaminu lub skontaktować się z dziekanatem dziekanat@wmie.uz.zgora.pl

 

 

 

strona nadrzędna | początek strony